۱۴۰۱/۰۳/۰۵

همایش ۱۰۰۰ نفری بانوان خیریه شجره طیبه برگزار شد

حسین سیستانی رئیس هیئت مدیره ، در همایش بزرگ خیران موسسه خیریه شجره طیبه ( ویژه نخبگان علمی) با اشاره به اینکه مردم بی بضاعت نیازمندی‌های مختلفی دارند، گفت: وجود خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که برای رفع نیازهای مردم بی بضاعت ایجاد می‌شوند.
وی با تاکید به این نکته که توجه خیریه شجریه طیبه به دانشجویان نخبه بی بضاعت است، افزود: استعداد خدادادی برخی از این دانش آموزان و دانشجویان به دلیل فقر مالی ممکن است از بین برود و این خیریه به این مهم کمک می‌کند تا افراد واجد شرایط را تحت پوشش قرار دهد.
ایشان در بخشی از صحبت‌های خود اضافه کردند : انجمن‌های مختلفی داریم؛ اما قادر نخواهند بود در همه‌ی سطوح سنی نوجوانان را پوشش دهی خدماتی کنند و بسیار خرسندیم که این خیریه با این هدف خاص تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه خیریه شجره طیبه در ۱۷ شهرستان استان اصفهان فعال است، تصریح کرد: با برگزاری چنین همایش‌هایی باید پای خیران را برای تشویق و مستمری ماهیانه به دانش آموزان نیازمند باز کرد تا به صورت برنامه‌ریزی شده کمک به دانش آموزان در سبد خانوار قرار گیرد.

کمک به افراد بی بضاعت باید با حفظ کرامت انسانی همراه باشد

شهردار اصفهان همچنین در این همایش اظهار داشت: اصفهان خیریه بسیار زیاد دارد؛ اما انگیزه‌ی بشر دوستانه و مسیر کار خیر این خیران برای آینده کشور بسیار ارزشمند است.
وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه با وجود این خیریه مشکلاتی که گریبانگیر عده‌ای نیازمند است، بر طرف شود، افزود: سازمان‌های مردم نهاد تخصصی در این حوزه قطعا از دانش آموزان و دانشجویانی که بضاعت مالی و توان درس خواندن ندارند، حمایت می‌کنند و دانش آموزان نیازمند در پناه همین کمک‌ها به زندگی شرافتمندانه ادامه می‌دهند.
نوروزی تاکید کرد: در چنین اقداماتی حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد و در هیچ شرایطی نباید به شخصیت کسانی که محتاج هستند، خدشه‌ای وارد شود.
وی ادامه داد: به سهم خود علاقمند به کمک به دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت و شکوفایی توانایی آنها هستم؛ اما قولی از سوی شهرداری به موسسه‌ی خیریه نداده و شخصا کمک خواهم کرد.

خیریه شجره طیبه نقش مهمی‌ در نخبه‌پروری و آینده سازی دارد

خانم اثنی عشران مدیر کل امور بانوان استانداری اصفهان در ادامه‌ی این برنامه با اشاره به اینکه توفیق حضور در جمع خیران اتفاقی نیست و احساس همدلی ما را دور هم جمع و هم صدا کرده است، گفت: احساس همدلی یعنی اینکه خود را جایگزین افرادی که مشکلی دارند بگذاریم و شرایط آن فرد را برای خود تصور کنیم.

وی با اشاره به اینکه هر فردی پول داری صرفا نمی‌تواند خیر باشد، افزود: فقر برخی از خانواده‌ها برای برخی از افراد که وضع مالی خوبی دارند، توجیهی ندارد؛ چرا که معتقدند هستند، عملکرد اشتباه خودشان موجب شده که به این روز بیفتند، در حالی که ما معتقدیم که شرایط ناخودآگاه موجب شده است که برخی خانواده‌ها فقیر باشند.
مدیر کل امور بانوان استانداری اصفهان با اشاره به وجود ۸۰۰ خیریه در استان اصفهان، تصریح کرد: اصفهان خیران بسیار فهمیده‌ای دارد که احساس مسئولیت کرده و بخشی از مال خود را به خیریه‌ها و برای رفع کمک نیازمندان بخشش می‌کنند.
وی ادامه داد: خیریه‌ی شجره طیبه نقش مهمی‌در نخبه پروری و آینده سازی و سرمایه گذاری در استعدادهای درخشان دارد.
ایشان با بیان اینکه گاهی وقت‌ها خانواده‌ها توانایی اداره کردن فرزندان را ندارند، تاکید کرد: همین احساس همدلی، احسان و نیکوکاری و نیز این اعتقاد مذهبی سبب می‌شود که با کمک به افراد نیازمند به آسودگی خیال برسیم.

وی اضافه کرد: همدلی با افراد نیازمند به معنای پرداخت پول زیاد به موسسات خیریه نیست بلکه هر کسی در حد بضاعتی که دارد می‌تواند در این امر خداپسندانه شریک و مسئولیت اجتماعی نیازمندان را در کنار خانواده بپذیرد.

حسین سیستانی در همایش بزرگ خیران موسسه خیریه شجره طیبه (نخبگان علمی) با اشاره به اینکه مردم بی بضاعت نیازمندی‌های مختلفی دارند، گفت: وجود خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که برای رفع نیازهای مردم بی بضاعت ایجاد می‌شوند.

وی با تاکید به این نکته که توجه خیریه شجریه طیبه به دانشجویان نخبه بی بضاعت است، افزود: استعداد خدادادی برخی از این دانش آموزان و دانشجویان به دلیل فقر مالی ممکن است از بین برود و این خیریه به این مهم کمک می‌کند تا افراد واجد شرایط را تحت پوشش قرار دهد.

معاون در بخشی از صحبت‌های خود اضافه کرد: انجمن‌های مختلفی داریم؛ اما قادر نخواهند بود در همه‌ی سطوح سنی نوجوانان را پوشش دهی خدماتی کنند و بسیار خرسندیم که این خیریه با این هدف خاص تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه خیریه شجره طیبه در ۱۷ شهرستان استان اصفهان فعال است، تصریح کرد: با برگزاری چنین همایش‌هایی باید پای خیران را برای تشویق و مستمری ماهیانه به دانش آموزان نیازمند باز کرد تا به صورت برنامه‌ریزی شده کمک به دانش آموزان در سبد خانوار قرار گیرد.

کمک به افراد بی بضاعت باید با حفظ کرامت انسانی همراه باشد

شهردار اصفهان همچنین در این همایش اظهار داشت: اصفهان خیریه بسیار زیاد دارد؛ اما انگیزه‌ی بشر دوستانه و مسیر کار خیر این خیران برای آینده کشور بسیار ارزشمند است.

وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه با وجود این خیریه مشکلاتی که گریبانگیر عده‌ای نیازمند است، بر طرف شود، افزود: سازمان‌های مردم نهاد تخصصی در این حوزه قطعا از دانش آموزان و دانشجویانی که بضاعت مالی و توان درس خواندن ندارند، حمایت می‌کنند و دانش آموزان نیازمند در پناه همین کمک‌ها به زندگی شرافتمندانه ادامه می‌دهند.

نوروزی تاکید کرد: در چنین اقداماتی حفظ کرامت انسانی  رعایت حقوق بشر بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد و در هیچ شرایطی نباید به شخصیت کسانی که محتاج هستند، خدشه‌ای وارد شود.

وی ادامه داد: به سهم خود علاقمند به کمک به دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت و شکوفایی توانایی آنها هستم؛ اما قولی از سوی شهرداری به موسسه‌ی خیریه نداده و شخصا کمک خواهم کرد.

خیریه شجره طیبه نقش مهمی‌ در نخبه‌پروری و آینده سازی دارد

سهیلا اثنی عشران در ادامه‌ی این برنامه با اشاره به اینکه توفیق حضور در جمع خیران اتفاقی نیست و آن احساس همدلی ما را دور هم جمع و هم صدا کرده است، گفت: احساس همدلی یعنی اینکه خود را جایگزین افرادی که مشکلی دارند بگذاریم و شرایط آن فرد را برای خود تصور کنیم.

وی با اشاره به اینکه هر فردی پول داری صرفا نمی‌تواند خیر باشد، افزود: فقر برخی از خانواده‌ها برای برخی از افراد که وضع مالی خوبی دارند، توجیهی ندارد؛ چرا که معتقدند هستند، عملکرد اشتباه خودشان موجب شده که به این روز بیفتند، در حالی که ما معتقدیم که شرایط ناخودآگاه موجب شده است که برخی خانواده‌ها فقیر باشند.

مدیر کل امور بانوان استانداری اصفهان با اشاره به وجود ۸۰۰ خیریه در استان اصفهان، تصریح کرد: اصفهان خیران بسیار فهمیده‌ای دارد که احساس مسئولیت کرده و بخشی از مال خود را به خیریه‌ها و برای رفع کمک نیازمندان بخشش می‌کنند.

وی ادامه داد: خیریه‌ی شجره طیبه نقش مهمی‌در نخبه پروری و آینده سازی و سرمایه گذاری در استعدادهای درخشان دارد.

اثنی عشران با بیان اینکه گاهی وقت‌ها خانواده‌ها توانایی اداره کردن فرزندان را ندارند، تاکید کرد: همین احساس همدلی، احسان و نیکوکاری و نیز این اعتقاد مذهبی سبب می‌شود که با کمک به افراد نیازمند به آسودگی خیال برسیم.

وی اضافه کرد: همدلی با افراد نیازمند به معنای پرداخت پول زیاد به موسسات خیریه نیست بلکه هر کسی در حد بضاعتی که دارد می‌تواند در این امر خداپسندانه شریک و مسئولیت اجتماعی نیازمندان را در کنار خانواده بپذیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
اسکرول به بالا