Loading
حامی استعدادهای درخشان
Follow us on:

منابع انسانی وارزیابی عملکرد

مدیریت منابع انسانی و  عملکرد 

 

 

 

 

مدیر منابع انسانی و  عملکرد 

مریم السادات قاضی عسگر

شرح وظایف:

مدیریت عملکرد کارکنان

مدیریت عملکرد در کنار جذب و استخدام دو فرآیند اصلی مدیریت منابع انسانی هستند که بیشترین سهم و نقش را در تقویت، تحکیم، تعمیق و یا تغییر فرهنگ سازمانی دارند، چرا که معیارها و ملاک‌های ارزیابی، نشان­دهنده و منعکس کننده ارزش‌ها، اولویت‌ها، استراتژی‌ها و چالش‌های سازمان هستند و به کارکنان نشان می‌دهند که هنجارها و استانداردهای سازمان چیست و سازمان(و مدیران آن) از کارکنان چه انتظارات و توقعاتی دارند.

من از تحصیل حمایت میکنم