برگزاری اولین مجمع قرض الحسنه شجره طیبه دانش (حامی استعدادهای درخشان)

اولین مجمع عمومی قرض الحسنه شجره طیبه(حامی استعدادهای درخشان)با حضور اعضای هیئت امنا در دوم خرداد ۱۴۰۰ با رعایت پروتکل های بهداشتی تشکیل گردیدکه ضمن گزارش عملکرد سه سال قبل …

برگزاری اولین مجمع قرض الحسنه شجره طیبه دانش (حامی استعدادهای درخشان) ادامه مطلب