Loading
حامی استعدادهای درخشان
Follow us on:

مدیریت

بخش مدیریت

 
 

 

مدیر عامل

محمدرضا یزدان پناه

سمت خارج از مؤسسه

وکیل پایه یک دادگستری

آقای یزدان پناه به عنوان برترین مدیر عامل در حوزه امور خیریه از استان اصفهان برگزیده شده است.

پیام مدیرعامل

افتخار می کنم که در این مکان هستم و بسیار خوشحالم که امروز خیریه شجره طیبه به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های مردم نهاد که در راستای حمایت از نخبگان فعالیت می کند را به عنوان برترین موسسه و من را به عنوان خادم این نخبگان برگزیده اید.

من از تحصیل حمایت میکنم