Loading
حامی استعدادهای درخشان
Follow us on:

جذب مشارکت های مردمی

امام جواد (ع) :

نعمت خداوند بربنده هنگامی فراوان می شود که کمک بسیار بر مردم کند و نیکوکاران بیش از نیازمندان به کار نیک نیاز دارند .

 

 

معاونت جذب و مشارکت های مردمی

جناب آقای حسین مؤذنی

سابقه اجرایی خارج از مؤسسه

بازنشسته بنیاد شهید

مدیریت شناسایی و جذب خیرین

مدیریت تجلیل و پاسداشت از خیرین

مدیریت جذب مشارکت های بین المللی

نحوه کمک های خیرین

  • کمک ها و اعانات نقدی به صورت ماهانه
  • کمک ها و اعانات نقدی به صورت سالانه
  • تحت پوشش قرار دادن یاورخواهان به صورت مستقیم و غیر مستقیم
  • تهیه امکانات آموزشی و کمک آموزشی
  • کمک در برگزاری مراسم ها و همایش ها
  • اهداء سهام شرکت های تجاری، تولیدی و سرمایه گذاری
  • افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه با حفظ اصل آن برای خیر

روشهای پرداخت و شماره حسابهای مؤسسه

شماره کارت بانک قرض الحسنه رسالت
خیریه شجره طیبه اصفهان
۵۰۴۱۷۲۱۰۷۴۹۱۸۷۰۸

شماره حساب

۱۰/۶۶۳۸۶۰۱/۱

شماره شبا

IR090700001000226638601001

شماره کارت بانک صادرات

خیریه شجره طیبه اصفهان

۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۳۵۲۳۰

شماره حساب

۰۱۰۰۶۲۰۸۱۱۰۰۴

شماره شبا

IR230190000000100620811004

شماره کارت بانک ملت

خیریه شجره طیبه اصفهان

۶۱۰۴۳۳۷۷۶۸۳۹۸۵۹۴

شماره حساب

۵۸۶۵۹۶۵۸۷۴

شماره شبا

IR090700001000226638601001

پرداخت انلاین

واحد جذب و مشارکت های مردمی

من از تحصیل حمایت میکنم