Loading
حامی استعدادهای درخشان
Follow us on:

خیریه شجره طیبه

هدیه رهبری به دانش آموزان مناطق محروم کشور
نمایشگاه بین المللی استان اصفهان، حامی نخبگان علمی بی بضاعت شد
درشکه سواری برای حمایت از نخبگان علمی نیازمند
مدیر عامل شجره طیبه به عنوان برترین مدیر در حوزه سازمان مردم نهاد انتخاب شد.
انجمن صنفی کارفرمایی درمانگاه‌های دندانپزشکی استان اصفهان