در حال بارگزاری...
هدیه رهبری به دانش آموزان مناطق محروم کشور
حضور خیریه شجره طیبه در دشتبال سمیرم
نمایشگاه بین المللی استان اصفهان، حامی نخبگان علمی بی بضاعت شد
مدیر عامل شجره طیبه به عنوان برترین مدیر در حوزه سازمان مردم نهاد انتخاب شد.
انجمن صنفی کارفرمایی درمانگاه‌های دندانپزشکی استان اصفهان
هیچ نهاد دولتی تاکنون به این خیریه کمک نکرده است
ازهزینه های دریافتی از خیرین ریالی برای هزینه های جانبی موسسه هزینه نمی گرد
  • 1
  • 2