هیئت امنا خیریه
تاریخ انتشار:مهر ۱, ۱۳۹۴ دسته بندی: نویسنده : خیریه شجره طیبه

هیئت امنا خیریه

لیست اسامی هیئت امنای خیریه شجره طیبه

ردیفنامنام خانوادگیمسئولیت در خیریه
1دکتر حسینسیستانیعضو هیئت امنا
2محمد حسین رضاییعضو هیئت امنا
3دکتر عباسرضایی
4دکتر رسولزرگرپورعضو هیئت امنا
5علیرضا نصر اصفهانیعضو هیئت امنا
6محمد جعفرصرامیعضو هیئت امنا
7دکتر سید محمد امیریعضو هیئت امنا
8رحمت الهزمانیعضو هیئت امنا
9محمد علی مهدی پورعضو هیئت امنا
10دکتر کوروشخسرویعضو هیئت امنا
11محمد رضایزدان پناهعضو هیئت امنا
12دکتر علی آقاجانیعضو هیئت امنا
13دکتر محسنمومنیعضو هیئت امنا
14احمد رضا صادقیعضو هیئت امنا
15حسینموذنیعضو هیئت امنا
16غلامحسین نصریعضو هیئت امنا
17دکتر ابوالقاسممرادی عضو هیئت امنا
18حسینمعصوم زادهعضو هیئت امنا
19علیبمانیانعضو هیئت امنا
20حاج حسین آقامحمدیعضو هیئت امنا
21ناصر واقفعضو هیئت امنا
22سید مهدیشیرزادیعضو هیئت امنا
23اسدالهکاظمیعضو هیئت امنا
24اله یارغلامیعضو هیئت امنا
25حمید رضامومنیعضو هیئت امنا
26کریمکمالعضو هیئت امنا
27سعید محکم کارعضو هیئت امنا
28دکتر منصور علیرحیمیعضو هیئت امنا
29دکتر منصور انصاری مهرعضو هیئت امنا
30مهدیمظاهریعضو هیئت امنا
31بدرالزمانپزشکزادعضو هیئت امنا
32لیلا گوهریانعضو هیئت امنا
33شهنازنصرعضو هیئت امنا
34اقدسصرامیعضو هیئت امنا
35رضیهمنتظریعضو هیئت امنا
36محبوبهمرادیعضو هیئت امنا
37مرتضی احمدیعضو هیئت امنا
38حمیدرضاعظیمیانعضو هیئت امنا
39محمد حسینقائدیهاعضو هیئت امنا
40سید محمد ابطحیعضو هیئت امنا
41بهروز سلیمانیعضو هیئت امنا
42مسعودرحیمیعضو هیئت امنا
43دکتر سعیدصادقیعضو هیئت امنا
44دکتر مجتبیشیرزادیعضو هیئت امنا
45دکتر محمد رضامحمدی جرقویهعضو هیئت امنا

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *