counter stats
جملات روز:

برسر آنم که گر زدست برآید دست به کاری زنم که غصه سرآید (حافظ)

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ فارسی | Englishمدیر عامل خیریه

مدیر عامل موسسه خیریه شجره طیبه

ردیفنام نام خانوادگیسمت
1محمد رضا یزدان پناهمدیر عامل

 

برچسب های مطلب :