counter stats
جملات روز:

آیا ندیدی چگونه خداوند «کلمه طیبه» (و گفتار پاکیزه) را به درخت پاکیزه‌ای تشبیه کرده که ریشه آن (در زمین) ثابت، و شاخه آن در آسمان است

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ فارسی | Englishمدیریت IT (گروه IT)

مدیریت گروه IT  و فناوری اطلاعات :  محمد حسین آقاجانی

برچسب های مطلب :