counter stats
جملات روز:

کسی که در طلب علم و دانایی می کوشد بهشت نیز طالب اوست.امام رضا(ع)

دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ فارسی | Englishشرایط استفاده از خدمات خیریه

شرایط استفاده از خدمات موسسه :

۱-دانشجویان و دانش آموزان از خانواده های بی سرپرست و خانواده هایی که سرپرست آنها بعلت کهولت سن و یا بیماری و یا آسیب های اجتماعی و  … از کارافتاده و فاقد درآمد باشند .

۲-دانش آموزان مقطع دبیرستان و هنرستان دوره دوم با معدل ۱۸ به بالا.

۳-دانشجویان با معدل ۱۷ به بالا .

۴-تایید وضعیت توسط کمیته شناسایی و جذب یاورخواهان.

۵-تایید وضعیت توانمندی علمی فرد توسط کمیته خدمات مشاوره و روان شناختی

۶-شرکت و موفقیت در  کارگاه های یادگیری و تقویت حافظه.

تبصره : افراد با شرایط فوق باید در آموزشگاه ها و دانشگاه های دولتی مشغول به تحصیل باشند .

نحوه شناسایی یاورخواهان :

۱-ازطریق ادارات آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی .

۲-از طریق موسسات خیریه و نهادهای در ارتباط با محرومین .

۳-ارتباط با مدیران آموزشگاه ها .

۴-از طریق رابطین و خیرین محلی .

۵-اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی و همایش هایی که برگزار می گردد .

مدارک موردنیاز :

۱-درخواست کتبی یا معرفی نامه از نهادها و موسسات خیریه .

۲-ارائه مدرک تحصیلی .

۳-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و سرپرست .

برچسب های مطلب :