Loading
حامی استعدادهای درخشان
Follow us on:

حامیان و حامیان رسانه ای

شما می توانید با معرفی خیریه ما در رسانه های خود و همکاری های مستقیم و غیر مستقیم با موسسه خیریه شجره طیبه حامی و یا حامی رسانه ای ما شوید و در این راه خیر ما را یاری رسانید .برای ارتباط بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.

  نام ثبت کننده(الزامی)

  نام حامی(الزامی)

  ایمیل شما (الزامی)

  آدرس سایت

  شماره تماس

  نحو همکاری (الزامی)